Rapport Natuurexploratie

Rapport Natuurexploratie

De gemeente Vlissingen heeft een zgn. “quickscan” laten uitvoeren in het Nollebos. Hierbij is er eenmalig een bezoek gebracht aan dit natuurgebied om de natuurwaarden te inventariseren.  De resultaten van deze “quickscan” zijn voorgelegd aan Natuurexploratie. Naar aanleiding hiervan is onderstaand rapport verschenen.

De correspondent is het jaar rond gids in de natuurgebieden aan de overkant van de Schelde. Deze gebieden hebben  overeenkomsten met het natuurgebied aan deze kant van de rivier.
Ook is de correspondent goed bekend als plaatselijk deskundige  bij het Agentschap Natuur en Bos in Vlaanderen. Hieronder staat het rapport:

team Vlissingen.nu